itü logo

BİREYSEL UYARLAMA

Değerli öğrencilerimiz,

Birimimiz veri tabanına kayıtlı öğrencilerimize e-posta aracılığıyla yönlendirdiğimiz bilgilendirme iletilerinin içeriklerinde ayrıntısına yer verdiğimiz Bireysel Uyarlama Belgeleriyle, eğitim dönemleri süresince yeti farklılıklarının dezavantaja dönüşmesini önlemek üzere öğrenim sürdürdükleri akademik birimlere aktarılmasını temel alan çalışmalar planlıyor, söz konusu uyarlamaları birimimizden talep eden öğrencilerimizin ilettikleri başvurularla kurumumuz kapsayıcılığı ve hizmetleri iyileştirme yönünde ilerletici katkılar sunduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu doğrultuda belgenin kapsamı ve hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi ve öneriler aktarmayı hedefleyen bir sayfa hazırlayarak, sürdürdüğümüz hizmetten daha etkin yararlanılabilmesini amaçladık.

Henüz bu olanaktan yararlanmamış öğrencilerimizin nasıl bir uyarlama belgesi oluşturulduğunu ve ne tür uyarlamalara yer verildiğini incelemesini amaçlayarak örnek bir belgeye sayfa içeriğinde yer verilmiştir.

Bireysel Uyarlama Belgesi Nedir?

Bu belgeyle hedeflenenler, yeti farklılıklarınızın eğitime katılımınızı olumsuz etkilemesini önlemek, eğitim yaşamınızı kolaylaştırıcı erişilebilirlik iyileştirmelerini eğitim aldığınız akademik birimlerle paylaşmak ve sürdürülecek iş birliği ekseninde eğitim yaşamınızı daha erişilebilir hale getirmek için çalışmak olarak özetlenebilir.

Örneğin görme farklılığınıza uygun hazırlanmış materyaller bulunmaması ya da duyma farklılığınıza uygun destek teknoloji çözümleriyle yapılandırılmamış ortamlarla karşılaşmanız sonucu oluşan dezavantajlar nedeniyle ders ve sınavlarda zorlanıyorsunuz. Erişilebilir çözümler için gerekli öneri ve iyileştirmeler, sizinle birlikte hazırladığımız, uygunluğuna sizin karar verdiğiniz bir belge içerisinde, önerilerle birlikte eğitim aldığınız akademik birimlere iletilmekte ve gerekli düzenlemelerin sağlanabilmesi üzere kolaylaştırıcı çalışmalar planlanmaktadır.

Önemli uyarılar:

  • Hazırlanacak uyarlama belgelerinin uygulanabilirliği değerlendirildiğinde, söz konusu uyarlamaların zamanında gerçekleştirilebilmesi için uyarlama bir derse yönelikse ders programlarınızın kesinleşmesi ardından akademik dönemlerin başında, sınavlara yönelik ise sınavlardan en geç 2 iki hafta öncesinde taleplerinizi birimimize iletiniz.
  • Taleplerinizde aldığınız tüm derslerin adı, CRN bilgisi ve kodunun paylaşılması, uyarlama taleplerinin ders aldığınız akademik birimlerimizin mensubu öğretim üyelerimize ulaştırılabilmesi için gereklidir.
  • Belgenin eğitim aldığınız her dönem yenilenmesi, ders seçimi gerçekleştirdiğiniz akademik birimlerin size yönelik uyarlamalardan haberdar olmasının yanı sıra, görünürlüğünüz ve birimlerimizin kapsayıcı eğitim çalışmaları planlama noktasında bilinçlenmesi üzere önerdiğimiz bir uygulamadır.
  • Belge akademik uyarlama önerileriyle sınırlıdır. Öğrencinin farklı konularda yaşadığı sorunların çözümü, ilgili diğer birimlerin takdir, değerlendirme ve iş birliğini gerektirir.

    Uyarlama gereksinimi oluşması durumunda:​

  1. Belirlenen ders programındaki kod, ders adı ve CRN bilgileri,
  2. Ne tür uyarlamalara ihtiyaç duyulduğu (büyütülmüş sınav ya da ders materyalleri, okuyucu / işaretleyici desteği, sınavda ek süre vb.)
  3. Yeti farklılıklarını belgeleyen, Erişkinler İçin  Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen engel durumunu  bildirir sağlık raporu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen engelli kimlik kartı, hekim mütalaası, geçici ya da kalıcı yeti kayıpları ve hastalık benzeri nedenlerle tedavinin sürdürüldüğü belirtilen ve yasal dayanaklarla belirlenmiş kapsam içerisinde oluşturulan resmî nitelikte bir belgeyi, İTÜ Yardım Sistemi bağlantısı üzerinden oluşturacağınız yardım biletinin konusunu “Bireysel Uyarlama” seçerek ya da engelsiz@itu.edu.tr e-posta adresi üzerinden birimimize ulaştırmanız ardından, ilettikleriniz doğrultusunda hazırlayacağımız taslak uyarlama belgesini, kurumumuz tarafından adınıza tanımlanan itu.edu.tr alan adına sahip e-posta adresiniz aracılığıyla yönlendireceğiz. Hazırlanan belgeyle ilgili öneri ve görüşlerinizi iletmeniz ve belgeyi onayladığınızı bildirmeniz doğrultusunda, belgenin resmî evrak olarak düzenlenmesi ve öğrenim sürdürdüğünüz akademik birimlerimize aktarım süreci planlanacaktır.

 

Belge Örneği (Microsoft Word)