Kapsayıcı Eğitim İçeriği Oluşturma

Uzaktan ve Örgün Eğitim Sürecinde Erişilebilirlik

Ülkemiz ve dünyada yaşanan COVID19 salgını nedeniyle yaygınlaşan uzaktan eğitim sürecinin kapsayıcı ve herkes için planlanması önem arz etmektedir.

Üniversitemizde eğitimini sürdüren engelli öğrencilerin, gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim süreçleri planlanırken, yeti kayıplarının oluşturabileceği dezavantajları ortadan kaldıracak iyileştirmeler gerçekleştirilmesi ve uygun destekleyici çözümlerle takip edebilecekleri eğitim içeriklerinin kendilerine sağlanmasıyla doğru orantılı olarak eğitime tam ve etkin biçimde katılabilecekleri ön görülmektedir.

Birimimiz tarafından öğrencilerin erişilebilirlik sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanarak oluşturulan bu sayfada, öğretim üyelerimizin hazırlayacakları eğitim içeriklerinde kapsayıcılığı artırabilecekleri yöntemleri içeren kaynaklar derlenmiştir.

Bu sayfanın yanı sıra, sitemizde bulunan yönergelerimiz bölümündeki İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ’ni  inceleyebilir, akademik uyarlama gerektiren öğrenciler için uygun maddelere dayanarak düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.

Önemli uyarı: Birimimiz, öğrenciler tarafından iletilen uyarlama başvuruları doğrultusunda önerilerin yer aldığı belgeler oluşturma ya da düzenleme gerçekleştirecek ilgili birimlerle doğrudan temasa geçerek kolaylaştırıcılığı amaçlar. Bununla birlikte, birimimize başvurmamış; ancak uyarlamalarla eğitime katılımı olanaklı kılınacak öğrencilerin doğrudan öğretim üyelerimize ulaşmasını sağlamak üzere, Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergemizin Eğitim Öğretim Uygulamaları başlıklı bölümünün 4. maddesinin 1. fıkrasının “a” bendinde yer alan, “Öğretim üyelerinin uyguladıkları ders izlencelerine “herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.” hükmünü göz önünde bulundurarak, yukarıdaki cümleyi hazırlayacağınız tüm sunum ve benzeri etkileşimli ders izlencelerine, eğitim diline uygun biçimde yazılı olarak eklemenizi, bu sayfadaki bilgilere ulaştığınız tarihi takip eden ilk ders oturumunuz başta olmak üzere, farklı zaman dilimlerinde, öğrencilerle yine eğitim dili ekseninde sözlü olarak paylaşmanızı öneririz. Böylelikle birimimize başvurmamış; ancak uyarlamalarla eğitime etkin katılım sağlayabilecek öğrencilere birlikte ulaşma yönünde iş birliği gerçekleştirmiş oluruz. Konuya göstereceğinize inandığımız duyarlılık için teşekkür ederiz.

Sayfamızda yer alan bağlantılar, gelişen teknoloji ve kaynakların kapsayıcılığı değerlendirilerek güncellenebilir.

Eğitim içeriklerinizin hazırlama sürecinde bu verilerden yararlanmanızı önerir, süreç planlamalarında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bize iletişim sayfamızdaki form üzerinden ya da engelsiz@itu.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz Kaynaklar

Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 1: Neden Önemlidir ve Nasıl Başarılır? (Video Anlatım)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide İstanbul ortaklığı ile öğretim üyelerine yönelik engellilik bağlamında kapsayıcı eğitim video dersleri (Yüksek öğretimde engellilik: yeti yitiminden yeti farklığına geçiş) hazırlamıştır. Bu iki videodan ilki Doç. Dr. Hande Sart’ın (Eğitim Bilimleri, Boğaziçi Üniversitesi) “Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 1: Neden Önemlidir ve Nasıl Başarılır?” başlıklı videosu, ikincisi ise Dr. Engin Yılmaz’ın (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi) “Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 2: Uygulama Örnekleri” başlıklı videosudur.

Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 2: Uygulama Örnekleri (Video Anlatım)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Research Worldwide İstanbul ortaklığı ile öğretim üyelerine yönelik engellilik bağlamında kapsayıcı eğitim video dersleri (Yüksek öğretimde engellilik: yeti yitiminden yeti farklığına geçiş) hazırlamıştır. Bu iki videodan ilki Doç. Dr. Hande Sart’ın (Eğitim Bilimleri, Boğaziçi Üniversitesi) “Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 1: Neden Önemlidir ve Nasıl Başarılır?” başlıklı videosu, ikincisi ise Dr. Engin Yılmaz’ın (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi) “Üniversitelerde Kapsayıcı Eğitim 2: Uygulama Örnekleri” başlıklı videosudur.

Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu  tarafından hazırlanan ve engelli öğrencilerin bilgiye erişimine katkı sağlamak amacıyla 18 videoda toparlanan “Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi.”

Genel Yönetmen: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç.

Animasyon Seslendirme: Meral Ünür.

Animasyon Hazırlama: Süleyman Doğan.

Katkıda ulunan kurum ve sivil toplum örgütleri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EBA İzmir İçerik Geliştirme Ekibi ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

GÖRMEYEN BİREYLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİR DİJİTAL EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMA KILAVUZU

Hazırlayan: Eğitimde Görme Engelliler Derneği

How to Make Your Presentations Accessible to All | Web Accessibility Initiative (WAI) Erişilebilir sunum, konferans ve Belge Hazırlama Kaynakları

Association for Computing Machinery - special interest group (SIGACCESS) Erişilebilir sunum, konferans ve Belge Hazırlama Kaynakları