Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi Web Sayfasına Hoş Geldiniz.

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun başta olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yürürlükte olan düzenleme hükümleri çerçevesinde, öğrencilerimizin yeti farklılıklarının eğitim yaşamında dezavantaja yol açmasını önlemek ve güncel standartlar ekseninde kapsayıcılık çalışmalarıyla daha erişilebilir bir Üniversite olabilmemize katkı sunmayı hedefleyerek faaliyetlerini sürdüren birimimiz, tüm İTÜ mensuplarının kapsayıcı bir ekosistemi deneyimlemesini amaçlamaktadır.

Birimimiz, eğitim standartlarının yeti farklılıklarını değerlendirerek uygun öğretim yöntemleri ve makul uyarlama koşullarıyla güçlendirilmesi üzere çalışmalar planlayarak karar alıcı ve uygulayıcı birimlerimizle iş birliği gerçekleştirmenin yanında, kapsayıcı planlamalarda oluşabilecek aksamalar sonucu karşılaşılan dezavantajların azaltılmasını sağlamak üzere hazırladığı bireysel uyarlama belgeleriyle öğrenciyi ve eğitim aldığı akademik birimleri desteklemeyi hedefler. Bahse konu hizmetten yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimiz birimimizle iletişim kurarak ayrıntılı bilgi edinebilir.

Bununla birlikte, Üniversitemizde akademik ya da idari kadrolarda görev sürdüren, iş yerleri içerisindeki fiziksel ve dijital erişilebilirlik sorunlarıyla karşılaşan tüm paydaşlarımıza çözüm geliştirilebilmesi üzere yetkili birimlerle iş birliği gerçekleştirerek çalışmayı, bu sayede farklılıkların kapsanarak kurum kültürümüzün zenginliğine dönüştürülebilmesini önemsiyoruz.