YÖK 13 Kasım Ankara Toplantısı

İTÜ Engelli Öğrenci Danışma Birimi Olarak 13 Kasım Ankara Toplantısına Katıldık

YÖK ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMA BİRİMLERİ TOPLANTI RAPORU

13 KASIM 2009 ANKARA

Tüm üniversitelerin, ilgili birimlerinin yetkili rektör yardımcılarının ve görevli koordinatörlerinin katıldığı, YÖK Kurul Üyelerinin başkanlığında düzenlenen toplantıda ekte verilen gündem içerisinde şu konulara değiilmiş, acil olarak yapılması gerekenler şöyle sıralanmıştır;

 • Tüm ilgili birimler YÖK ile koordineli çalışacaktır.
 • Engelli Öğrenci Danışma Birimleri yaptıkları çalışmaları raporlayıp her ay YÖK ile paylaşacaktır.
 • Birimlerin işleyişleri düzenlenecek, görev tanımları ve çalışanları belirlenecektir.
 • YÖK 5378 sayılı yasa ile ilgili tüm düzenlemeler en kısa zamanda yerine getirilecektir.
 • Engelli Açılımı ile ilgili tüm uygunluk çalışmaları eksiksiz olarak 2012 yılı başında gerçekleştirilmiş olacaktır.
 • Yasal çerçeveler; akademik, fiziksel ve özel durum yapılandırmalarıyla hayata geçirilecektir.
 • Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine 28 Ekim 2009 tarihinde atmış olduğumuz imza ile üstlenilen tüm yükümlülükler üniversiteler tarafından yerine getirilecektir.
 • Özellikle “YETENEK SINAVI” ile öğrenci alan bölümlerin kontenjanları arttırılacaktır.
 • “HER ALANDA ULAŞILABİLİRLİK” kavramı üniversite yerleşkelerinin tamamına uygulanacaktır.
 • Mimari, Politik, Sosyal sorunlar gözönünde bulundurularak hazırlanacak başvuru formları her akademik sene başında ilgili öğrenci gruplarına ulaştırılacaktır.
 • Materyal, öğretim ve değerlendirme kriterleri belirlenip “ENGELLİ ÖĞRENCİ” için uygun olanlar temin edilinerek merkezlerde hazır bulundurulacaktır.
 • Alınan önlemler her sene başı Fakülte kararlarıyla belirlenecek ve üniversitenin tüm birimleri Engelli Öğrenci Danışma Birimiyle ortak hareket edecektir.
 • Kayıt ücreti alınmayacak, burs önceliği sağlanacak, Kısmi Çalışma Destek Grupları oluşturulacaktır.
 • Erken kayıt imkanı sağlanacak, acil durumlar için işleyiş planı hazırlanacak, ulaşım konusunda önlemler önceden alınmış olacaktır.
 • Engelli Öğrenci Danışma Birimi Koordinatörü (konuya hakim olması tercih sebebidir) üniversitenin bu konuyla görevlendirilmiş tüm personeline (akademisyen, öğrenci işleri çalışanları, fakülte sorumluluarı vb…) gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapacak ve işleyiş konusunda rehberlik edecektir.


 

                                                                                                                Cem DEMİRBAŞ
                                                                                        İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi