4. Engelsiz Üni. Çalıştayı

Engel siz olmazsanız, engelsiz oluruz!

    Bu yıl 4.sü düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'na İTÜ Engelsiz Öğrenci Danışma Birimi olarak katıldık. 11-12 Mart 2010 tarihlerinde Ege Üniversitesi evsahipliğinde Bornova Yerleşkesinde düzenlenen çalıştaya İTÜ Uzay-Uçak Fakültesi Uçak Müh. öğrencisi Samet Öztürk'te davetli olarak katılmıştır. Yapılan çalıştay'da engelli öğrencilerin yüksek öğrenim hayatındaki özel gereksinimleri, bu alanda üniversitelere düşen sorumluluklar, kurulmuş ve kurulum aşamasında olan engelli öğrenci birimlerinin beylik sorunları konuşulmuş ve öneriler tartışılmıştır. 93 Üniversiteden 337 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, engelli öğrenciler açısından üniversitelerde yapılan olumlu çalışmaların paylaşılmasını, model uygulamaların görüşülmesini ve bütün üniversitelerin tam erişilebilirlik için ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiğinin ortaya konmasını sağlamıştır. Bu çalıştaya Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda engelli öğrenci de üniversitelerini temsilen aktif olarak katılmıştır.

4. Engelsiz Üni. Çalıştayı Konferans 14. Engelsiz Üni. Çalıştayı Konferans 2
4. Engelsiz Üni. Çalıştayı Konferans 3
Engelleri Kaldır
4. Engelsiz Üni. Çalıştayı yemek
Konferans izleyicisi